John Michael Birtles (Wales)

  • Missing from Wales since 26 September 2006
  • Born: 1934
  • Age: 72
  • Height: 5' 10
  • Hair: Grey and Receding
  • Eye:
  • Build: Thin

Dyfed Powys Police are concerned for the welfare of Mr John Michael Birtles aged 72 years who was reported missing from his home at Goodwick on the Tuesday the 26th of September 2006. Mr Birtles car, a dark blue Ford Fiesta index number X445 KOF was found on 2nd October 2006 at Abermawr, near Fishguard, on the North Pembs Coast . An extensive search of the area has been conducted, with the assistance of HM Coastguard, but so farthere has been no trace of Mr Birtles.

He is described as being 5'10'' tall, of thin build with grey receding hair. When last seen he was believed to have been wearing brown trousers and cardigan, light coloured shirt and brown shoes. Extensive enquiries with friends and relatives have so far proved fruitless.

Dyfed Powys Police are renewing their appeal for information or sightings. Mr Birtles lived in Limerick up to 1998 and may still have contacts in Ireland.
If you have any information on his whereabouts please contact the Dyfed Police in Wales on 0845 330 2000

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal i bryderu yngly^n â lles a diogelwch Mr John Michael Birtles, 72 oed, a ddiflannodd o’igartref yng Ngwdig ar ddydd Mawrth y 26ain Medi 2006.
Daethpwyd o hyd i gar Mr Birtles,Ford Fiesta glas tywyll, rhif cofrestru X445 KOF yn Abermawr ger Abergwaun, ar arfordir Gogledd Sir Benfro, ar yr 2il Hydref 2006. Chwiliwyd yr ardal yn drylwyr gyda chymorth Gwylwyr y Glannau, ond doedd dim golwg o Mr Birtles.

Mae Mr Birtles yn 5'10'', yn fain o ran corfforaeth ac mae ei wallt llwyd yn teneuo ar yr ael. Pan welwyd ef ddiwethaf, roedd yn gwisgo trowsus a chardigan brown, crys o liw golau ac esgidiau brown. Cynhaliwyd ymholiadau eang ymhlith ei ffrindiau a’i deulu, ond yn ofer. Mae’r Heddlu felly yn gofyn eto i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu sydd wedi gweld Mr Birtles i gysylltu â nhw.
Ffôn 0845 330 2000

birtles

John Michael Birtles

Missing from Wales since 26 September 2006

Born: 1934

Age: 72

Height: 5′ 10″

Hair: Grey and Receding

Build: Thin

Dyfed Powys Police are concerned for the welfare of Mr John Michael Birtles aged 72 years who was reported missing from his home at Goodwick on the Tuesday the 26th of September 2006. Mr Birtles car, a dark blue Ford Fiesta index number X445 KOF was found on 2nd October 2006 at Abermawr, near Fishguard, on the North Pembs Coast . An extensive search of the area has been conducted, with the assistance of HM Coastguard, but so farthere has been no trace of Mr Birtles.

He is described as being 5’10” tall, of thin build with grey receding hair. When last seen he was believed to have been wearing brown trousers and cardigan, light coloured shirt and brown shoes. Extensive enquiries with friends and relatives have so far proved fruitless.

Dyfed Powys Police are renewing their appeal for information or sightings. Mr Birtles lived in Limerick up to 1998 and may still have contacts in Ireland.
If you have any information on his whereabouts please contact the Dyfed Police in Wales on 0845 330 2000

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal i bryderu yngly^n â lles a diogelwch Mr John Michael Birtles, 72 oed, a ddiflannodd o’igartref yng Ngwdig ar ddydd Mawrth y 26ain Medi 2006.
Daethpwyd o hyd i gar Mr Birtles,Ford Fiesta glas tywyll, rhif cofrestru X445 KOF yn Abermawr ger Abergwaun, ar arfordir Gogledd Sir Benfro, ar yr 2il Hydref 2006. Chwiliwyd yr ardal yn drylwyr gyda chymorth Gwylwyr y Glannau, ond doedd dim golwg o Mr Birtles.

Mae Mr Birtles yn 5’10”, yn fain o ran corfforaeth ac mae ei wallt llwyd yn teneuo ar yr ael. Pan welwyd ef ddiwethaf, roedd yn gwisgo trowsus a chardigan brown, crys o liw golau ac esgidiau brown. Cynhaliwyd ymholiadau eang ymhlith ei ffrindiau a’i deulu, ond yn ofer. Mae’r Heddlu felly yn gofyn eto i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu sydd wedi gweld Mr Birtles i gysylltu â nhw.
Ffôn 0845 330 2000